Continu beter is een must voor elk bedrijf en voor ieder individu.

Iedereen vindt het logisch. Continu beter is gewoon nodig.  Toch is het bijna nergens een automatisme. 

Hoe gaat het nu?
Via audits, interviews en evaluaties wordt verbeterinfo verzameld. Op grond daarvan worden verbetertrajecten opgestart. Echter, veel verbetertrajecten vallen na verloop van tijd stil.

Waar ligt dat dan aan?
Dat komt doordat men niet goed weet waar men aan begint. Soms blijkt een verbetering bij nader inzien toch niet echt nodig te zijn. Soms valt het uitvoeren tegen en stopt men. Soms wil men teveel tegelijk waardoor het ook niet lukt. 

Wat is eraan te doen?
Om verbeteringen te laten slagen is een systematische  aanpak nodig. Het idee en de uitwerking ervan worden  vooraf zorgvuldig doorgenomen zodat men weet waaraan men begint en bewust JA zegt tegen de inspanningen en de verwachte hobbels op de weg. Lees hierover meer bij verandermanagement

Scroll to Top