Projecten Double you vanaf 2015

Meer afbeeldingen

Ruimte voor de Rivier Deventer
(KAM-coördinatie)

Links stroomt de IJssel terwijl rechts op de foto extra ruimte voor de rivier is gecreëerd in de vorm van nevengeulen (hanken) in de vroegere uitwaarden.  Deze geulen betekenen meer berging en meer afvoer­capaciteit bij hoge waterstanden. Hierdoor is de veiligheid van achterliggende gebieden gewaarborgd (ca.10 cm lagere waterstand). Daarnaast maakte de aanleg van diverse recreatieve voorzieningen onderdeel uit van het totale werk.   

Combinatie IJsselfront realiseerde dit project (design & construct) voor Waterschap Groot Salland. Boskalis nam hierbij het grondverzet en de recreatieve voorzieningen voor zijn rekening terwijl van Hattem en Blankevoort voor kademuren en betonnen constructies zorgdroeg.

Meer afbeeldingen

Westfrisiaweg (K&V-coördinatie)

Vanaf de Houtribdijk bij Enkhuizen tot aan de rondweg van Heerhugowaard is een verbeterde Oost-Westverbinding gerealiseerd door het opwaarderen van de oude Westfrisiaweg. Deze verbinding omvat het traject van Heerhugowaard naar Obdam, van Obdam tot aan de snelweg A7, een stuk A7 en vanaf de A7 de Markerwaardweg tot aan Enkhuizen. Op de foto’s ziet u onderdoorgangen, een fietsbrug en een rotonde.

Heijmans realiseerde dit werk (design & construct) voor Provincie Noord-Holland tot eind 2017.

Meer afbeeldingen

A1 Apeldoorn Azelo (K&V-coördinatie)

Vanaf afrit Twello tot knooppunt Azelo wordt de capaciteit van de A1 uitgebreid. Dit gebeurt zowel door verbredingen in de buitenberm als in de middenberm. Hierbij worden ook kunstwerken en viaducten verbreed en gerenoveerd.

De uitvoering van het werk is in februari 2019 van start gegaan en zal tot medio 2021 duren.  

Van Rens mobiliteit (verbetercoaching)

Van Rens mobiliteit is een bedrijf dat gespecialiseerd is in (tijdelijke) verkeersmaatregelen, wegmarkeringen en geleiderails.

Voor Van Rens mobiliteit is vanaf eind 2015 tot eind 2018 een verbeterprogramma begeleid. Dit zogeheten KANSGELD-traject is vervolgens omgezet naar Continu Beter zoals de ISO-normen vereisen.  

Meer afbeeldingen

Alliantie Markermeerdijken (coördinatie kwaliteitsmanagement)

Vanaf Durgerdam tot Hoorn wordt ongeveer 33 kilometer dijk langs het Markermeer versterkt. Sinds 2006 zijn deze dijken afgekeurd. 

Voorbereidingen voor de realisatiefase van de dijkversterkingen zijn in 2015 gestart en worden uitgevoerd door een Alliantie van de private partners Boskalis en VolkerInfra en de publieke partij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  

De uitvoering van het werk is in 2019 van start gegaan met de aanleg van tijdelijke voorzieningen zoals loswallen en vaargeulen en de oeverdijk bij Hoorn. De uitvoering van het gehele werk zal meerdere bouwseizoenen in beslag nemen. 

Double you is vanaf medio 2019  betrokken bij het project en stimuleert en begeleidt het optimaliseren van de organisatie en haar processen 

Scroll to Top