De aanpak van een verandering begint met de vraag:

 

Waarom willen we die verandering eigenlijk, wat is de bedoeling?

Het is essentieel om de bedoeling van een gewenste verandering helder te krijgen. Onderliggende doelen en acties zullen in lijn moeten zijn met deze bedoeling. Via interviews en sessies met de direct betrokkenen wordt  de werkelijke bedoeling achterhaald.

Hierna is SMART uitwerken van het idee de volgende stap.  Via een format met vragen wordt het realiseren van het idee zo nodig uitgewerkt tot een Plan van Aanpak (PVA). Soms ook is een kort overleg al voldoende.

Met dit PVA vormen we ons een beeld van wat allemaal moet gebeuren en met wie en hoe we dat gaan doen. Ook kijken we hoeveel tijd dat gaat vragen, wanneer we het oppakken en wat het gaat kosten. Door de bijna projectmatige voorbereiding  krijgen we inzicht in wat er op ons afkomt en kunnen we bewuster tot  een GO of NO GO besluiten. Lees hierover meer bij verandermanagement.

Door dit inzicht is de kans op succes vele malen groter geworden.

Scroll to Top